• Açıklama
  • Açıklama
  • Açıklama
  • Açıklama
  • Açıklama
  • Açıklama
  • ermenegildo
     " Binlerce renk ,binlerce desen " sloganýyla yola çýkan Çaðlar Kumaþ uzun yýllardýr kazandýðý tecrübe ve kaliteden taviz vermeyen yapýsýyla sizlere daima kaliteli Dünya Marka kumaþlarýný Kiþiye Özel Gömlek,Kiþiye Özel Takým Elbise ,Smokin Dikimi,Kiþiye Özel Dikim ve Tasarýmlar ile siz deðerli müþterilerine Ýstanbul 'un en merkezi Beyoðlu , Taksim , Ýstiklal Caddesi gibi ortak bir noktasýnda Altýnyýldýz,Ermenegildo Zegna,Scabal,Dormeuil,Yünsa,Wain Shiell,Söktaþ gibi sektöründe öncü markalarý sizlere sunmaya devam ediyor .Sizleride bu ayrýcalýðý yaþamanýz için maðazamýza bekliyoruz...